Leasing Pracowników - D&R Logistics - Agencja Pracy Tymczasowej

Leasing Pracowników

Leasing pracowniczy można określić jako „wypożyczenie” pracownika innej firmie. Leasingodawca oraz leasingobiorca zawierają między sobą porozumienie określające zasady współpracy. Ważny jest fakt, że pracownik nie musi zgodzić się na taki układ. Jeśli pracownik wyrazi jednak zgodę, to udzielany jest mu bezpłatny urlop. Po podpisaniu umowy leasingu pracowniczego pracownik wykonuje pracę na rzecz leasingobiorcy.

 

UMOWA LEASINGU PRACOWNICZEGO MUSI ZAWIERAĆ:

  • Czas trwania urlopu w firmie macierzystej
  • Typ pracy
  • Opis zajmowanego stanowiska
  • Określenie zakresu obowiązków

Podmiotem „wypożyczającym” pracowników mogą być również agencje pracy tymczasowej, które następnie kierują pracowników do pracy dla konkretnego podmiotu. Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na leasing pracowników z Ukrainy, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników, np. w okresie świątecznym. W przypadku, gdy pracodawca potrzebuje pracownika tylko na określony, na ogół krótki czas, to rozwiązanie tańsze i szybsze, niż poszukiwanie pracowników na własną rękę.

Script logo